مراحل خرید و استفاده از نرم افزار

مرحله اول : ساخت اکانت

برای استفاده از نرم افزار ابتدا یکی از اکانت های زیر را خریداری نمایید

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

اکانت معمولی یک دستگاهی

10,000
تومان

 • قابل استفاده همزمان روی یک دستگاه
 • قیمت دیتابیس ها معمولی
 • بدون محدودیت زمانی

اکانت معمولی دو دستگاهی

17,000
تومان

 • قابل استفاده همزمان روی دو دستگاه
 • قیمت دیتابیس ها 1.7 برابر
 • بدون محدودیت زمانی

اکانت VIP یک دستگاهی سه ماهه

179,000
تومان

 • قابل استفاده همزمان روی یک دستگاه
 • دسترسی نامحدود به بیش از 30000 دیتابیس
 • اشتراک سه ماهه

اکانت VIP یک دستگاهی شش ماهه

299,000
تومان

 • قابل استفاده همزمان روی یک دستگاه
 • دسترسی نامحدود به بیش از 30000 دیتابیس
 • اشتراک شش ماهه

اکانت VIP یک دستگاهی یک ساله

499,000
تومان

 • قابل استفاده همزمان روی یک دستگاه
 • دسترسی نامحدود به بیش از 30000 دیتابیس
 • اشتراک یک ساله

مرحله دوم : دانلود نرم افزار

بعد از ساخت اکانت باید نرم افزار رو دانلود کنید و با یوزر و پسورد ساخته شده وارد برنامه شوید

مرحله سوم : خرید و دانلود دیتابیس

بعد از شارژ اکانت می توانید به قسمت دانلود ها و یا Store در نرم افزار مراجعه کنید

در این قسمت اسم دیتابیس مورد نظر خود را جستجو و بعد خریداری کنید